Jurisprudentie

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

De gemeente Amsterdam mag voorlopig een nieuwe roosterregeling toepassen voor vuilnismannen, straatvegers en boa's.

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt op 9...

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Op 14 september 2021 vraagt de ondernemer instemming voor wijziging van de pensioenregeling. Deze instemming wordt op 3 november 2021 door de...

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Een ondernemingsraad van een gemeente vordert in kort geding bij de voorzieningenrechter een verbod op het invoeren en toepassen van een nieuwe...

Geen stilzwijgende instemming met afschaffing bonusuitkering

Geen stilzwijgende instemming met afschaffing bonusuitkering

Nadat de cao is afgelopen, schaft de werkgever met instemming van de ondernemingsraad de bonusuitkering uit de cao af. De FNV vordert betaling van de...

Nietigheid instemmingsplichtig besluit?

Nietigheid instemmingsplichtig besluit?

Indien een ondernemer een instemmingsplichtig besluit neemt zonder instemming van de or, dan kan de or binnen een maand schriftelijk de nietigheid...

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij beloningssysteem

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij beloningssysteem

Op 11 november 2003 wees de kantonrechter te Rotterdam erop dat het instemmingrecht van de ondernemingsraad op grond van de wor ziet op de...

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Recent oordeelde de kantonrechter in Haarlem dat inklokken op het werk, en vervolgens weer stiekem via de achterdeur vertrekken, inderdaad reden is...

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Een oliemaatschappij heeft de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopgezet gedurende de periode dat werknemers vanwege de coronacrisis...

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Een arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder eindigt in principe niet door een ontslagbesluit. Tenzij de bestuurder zich pas na kennisneming van...