Instemmingsrecht

Hoe werkt het instemmingstraject?

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid van ondernemingsraden. Maar hoe verloopt het instemmingstraject. Wat moet een or doen als er geen...

Naar een persoonlijke pensioenpot

De Tweede Kamer ging eind 2022 akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Na 15 jaar discussie lijkt de weg vrij voor de grote...

Shutterstock

Mensen die vanaf 1 januari 2024 met pensioen gaan mogen op hun pensioendatum een bedrag ineens opnemen van maximaal 10 procent van hun opgebouwde...

Pensioenen behouden hun waarde

De grote Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie verbeterd in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat blijkt uit de...