Instemmingsrecht

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Pixabay

2,6 miljoen werkenden hebben te maken met pestgedrag

Van alle werkenden in Nederland heeft ruim een kwart (27%) weleens te maken met treiteren, pesten, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op...

Pixabay

SER stelt ordening in het verlof-doolhof voor met eenvoudiger...

We zouden de huidige verlofregelingen moeten bundelen en onderbrengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Dat vergroot de uitvoering voor de...

Mogelijk referendum bij overgang nieuw pensioenstelsel

Mogelijk referendum bij overgang nieuw pensioenstelsel

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, wil dat deelnemers aan een pensioenregeling ervoor kunnen kiezen om niet over te gaan...

Het nieuwe pensioen blijft werk in uitvoering

Het nieuwe pensioen blijft werk in uitvoering

Rentes die in december hard omlaag gingen. Dat is de belangrijkste reden waarom de pensioenuitkeringen nu wat minder riant zijn gedekt dan enkele...

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Sinds 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Hierdoor moeten werknemers al vanaf 18 jaar beginnen met pensioen opbouwen. Hoe...

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Onze bestuurder heeft extra assessments georganiseerd op een afdeling om te beoordelen of medewerkers op de juiste plek binnen onze organisatie...

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Het Academisch Medisch Centrum wil Goede Vrijdag als collectieve vrije dag laten vervallen. De vrijgekomen vakantie-uren wil de werkgever aan...

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

In pensioentrajecten besteden ondernemingsraden (gelukkig) de meeste aandacht aan de inhoud. Maar als er discussies ontstaan over de...