Wat kan de or met een initiatiefvoorstel?
Tijd voor de or om de balans op te maken
Het recht op scholing
Verdeling van bevoegdheden medezeggenschap
Nog net geen Poolse landdag