Jurisprudentie

Hoe zit dat met de AVG?

Wij zijn een ondernemingsraad bij een groot internationaal concern in de staalindustrie. Sinds een aantal jaar krijgt de or steeds minder informatie,...

Ontslag op staande voet

‘Onverwijldheid’ is een van de eisen voor ontslag op staande voet. Wat als de werkgever te lang heeft gewacht met onderzoek?

Schade uit doorleenconstructie

Een uitzendkracht, die via een doorlener ter beschikking is gesteld, heeft laptops gesloten bij de inlener. Wie is aansprakelijk voor de schade?