Jurisprudentie

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Een werkgever werd verplicht om niet langer de cao Vlees maar de algemeen verbindend verklaarde cao Slagers toe te passen. Deze verplichting heeft de...

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Een werkgever heeft in maart 2020 aangekondigd dat de tijd die de werknemers tijdens de coronacrisis minder werken afgeboekt zal worden van hun...

Werkneemster vordert tevergeefs schorsing concurrentiebeding

Werkneemster vordert tevergeefs schorsing concurrentiebeding

Een werkneemster is gehouden aan een concurrentiebeding. Wanneer ze een goed aanbod krijgt van een concurrerend bedrijf, vordert ze in kort geding...

Schade uit doorleenconstructie

Schade uit doorleenconstructie

Een uitzendkracht, die via een doorlener ter beschikking is gesteld, heeft laptops gesloten bij de inlener. Wie is aansprakelijk voor de schade?

De bus rijdt niet, de chauffeur is met vakantie 

De bus rijdt niet, de chauffeur is met vakantie

Arriva, bekend van het bus- en treinvervoer heeft bij de cor een instemmingsverzoek neergelegd voor wijziging van de vakantie- en verlofregeling. De...

Poging werkgever tot wijziging pensioenregeling strandt

Poging werkgever tot wijziging pensioenregeling strandt

Een werkgever besluit tot een beëindiging van de pensioenregeling. Een groep werknemers is het daar niet mee eens en start een procedure voor de...

Verzoek om vervangende toestemming instellen 'verlofplafond' afgewezen

Verzoek om vervangende toestemming instellen 'verlofplafond' afgewezen

Een werkgever, een vervoersbedrijf, wenst een 'verlofplafond' in te stellen en heeft hiervoor de instemming van de centrale ondernemingsraad (cor)...

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Mag een werkgever eenzijdig het recht van werknemers op een jubileumuitkering intrekken vanwege slechte bedrijfsresultaten?

Waar gaat de vakantietoeslag precies over?

Waar gaat de vakantietoeslag precies over?

Een werknemer is in dienst als analist bij een werkgever en sinds februari 2020 lid van de ondernemingsraad. De werkgever en de werknemer zijn het...

Kan deze or in de GOR?

Kan deze or in de GOR?

Een wereldwijde leverancier van telecommunicatiediensten met hoofdkantoor in Amsterdam heeft een or voor de centrale inkooporganisatie. En ook een...