Jurisprudentie

Rechtspraak voor medezeggenschap

Rechtspraak voor medezeggenschap

Op deze pagina vind je de laatste edities van Rechtspraak voor Medezeggenschap, het maandelijks overzicht met relvante jurisprudentie.

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft...

Pixabay

Betaalde werktijd, wat is dat precies?

Een werknemer moet tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn, op grond van de planningsregels van zijn werkgever. Gelden die tien...

Hoe zit dat met de AVG?

Hoe zit dat met de AVG?

Wij zijn een ondernemingsraad bij een groot internationaal concern in de staalindustrie. Sinds een aantal jaar krijgt de or steeds minder informatie,...

Recht op transitievergoeding na drugsgebruik?

Recht op transitievergoeding na drugsgebruik?

Handelt iemand ernstig verwijtbaar als hij bedrijfsmiddelen gebruikt om drugs te halen en sekslijnen te bellen?

Toewijzing ontbindingsverzoek op de i-grond

Toewijzing ontbindingsverzoek op de i-grond

Bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan de werkgever sinds kort de cumulatiegrond, ontslaggrond i, gebruiken. In deze...

Uitleg convenant over compensatieregeling voor ploegentoeslag

Uitleg convenant over compensatieregeling voor ploegentoeslag

Bij een werkgever is met de ondernemingsraad en twee vakbonden een convenant afgesloten. Dit convenant bevat afspraken over een compensatie voor het...

Ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd handelen volgens rechter onterecht

Ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd handelen volgens rechter...

'Onverwijldheid' is een van de eisen voor ontslag op staande voet. Wat als de werkgever te lang heeft gewacht met onderzoek? Dan gaat er een streep...

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Een werkgever werd verplicht om niet langer de cao Vlees maar de algemeen verbindend verklaarde cao Slagers toe te passen. Deze verplichting heeft de...

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Een werkgever heeft in maart 2020 aangekondigd dat de tijd die de werknemers tijdens de coronacrisis minder werken afgeboekt zal worden van hun...