Verdieping

Beeld: Shutterstock

Het nieuwe pensioenstelsel: welke stappen kan de or al zetten?

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Pensioenfondsen werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel en informeren klanten over...

Beeld: Shutterstock

All-in loon: maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld, mag dat...

In mei ontvangen veel werknemers hun vakantiegeld. Komt dit altijd in mei, of kan het ook maandelijks met het loon worden uitbetaald? En geldt...

"Ik ben geen politieagent!"

"Ik ben geen politieagent!"

Een werkgever moet ervoor zorgen dat arbo-voorschriften door werknemers worden nageleefd. Vooral leidinggevenden krijgen de taak toebedeeld toe te...

Or aan de onderhandelingstafel? Kies de beste opstelling

Or aan de onderhandelingstafel? Kies de beste opstelling

Juridisch bestaan er voldoende mogelijkheden om de ondernemingsraad te laten deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat zagen we in de vorige...

Bedrijfsongeval en burn-out: jongere is het meest kwetsbaar

Bedrijfsongeval en burn-out: jongere is het meest kwetsbaar

Jonge werknemers zijn vaker betrokken bij een bedrijfsongeval en hebben een hoog risico op een burn-out. Dat vraagt in het arbobeleid extra aandacht...

(Foto Pixabay)

'Hoe kunnen we naleving Wor bevorderen?'

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft sinds november een nieuwe voorzitter: Ruben Houweling. Hij bekijkt de medezeggenschap liefst...

Welke rechten van werknemers veranderen in 2023? Hier moet de or rekening mee houden

Welke rechten van werknemers veranderen in 2023? Hier moet de or...

Hogere reiskostenvergoeding? Het nieuwe jaar brengt weer een aantal wijzigingen in de wetgeving en in de arbeidsvoorwaarden. Zulke veranderingen zijn...

Arend van Dam|

Recht op voordracht commissaris vaak niet nageleefd

De ondernemingsraad heeft het recht om één derde van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) commissarissen voor te dragen. In de praktijk...

Met de WOR 2022 meer zetels in de OR?

Met de WOR 2022 meer zetels in de OR?

De wijzigingen in de WOR per 1-1-2022 lijken een uitbreiding van de ondernemingsraad te bevorderen. Maar het is toch complexer dan je dacht.

Shutterstock

Pak de WOR er nog eens bij!

Menige or en bestuurder dreigen samen gevangen te raken in de fuik van verplichte advies- en instemmingprocedures, zeker in spannende tijden. Geef op...