Nieuws

Beeld: Shutterstock

Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2024: deze zijn belangrijk voor de...

Op 1 juli 2024 treden enkele wetswijzigingen in werking, waaronder de CO2-registratieplicht. ORnet heeft de belangrijkste wijzigingen die voor...

Beeld gecreëerd met behulp van Dall-e.

Kabinet volgt SER-advies voor eenvoudiger verlofstelsel: van 10 naar...

Het kabinet vindt het huidige verlofstelsel te complex. Het stelt daarom voor om de 10 verschillende regelingen zoals die er nu zijn terug te brengen...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

'Meer actie nodig tegen de loonkloof'

Minister Van Gennip van Sociale Zaken moet vaart maken met wetgeving voor loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen....

ANP

Langer vangnet voor oudere werkloze

Het kabinet stelt voor om Wet inkomensvoorziening oudere werklozen IOW met 4 jaar te verlengen. Als de Tweede en Eerste Kamer hierin meegaan, kunnen...

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

De ondernemingsraden van 26 industriebedrijven hebben het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de risico's van een verhoging...

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Met dat doel presenteerde het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV een...

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Een vernieuwde richtlijn voor omgaan met platformwerk binnen Europa moet de platformen en de werkenden meer duidelijkheid geven over hun status:...

Concurrentiebeding? Aanpassen of afschaffen

Concurrentiebeding? Aanpassen of afschaffen

Veel werkgevers nemen standaard een concurrentiebeding op in hun arbeidsovereenkomsten. Dat gebruik is oneigenlijk, vindt het CNV. De politiek moet...

Contouren nieuwe arbeidsmarkt worden zichtbaar

Contouren nieuwe arbeidsmarkt worden zichtbaar

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de...