Alles over aow

Pixabay

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Een werknemer heeft zijn werkzaamheden voor de werkgever voortgezet na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Nadat de door de werknemer...

Pixabay

'Pensioenakkoord gaat werkgevers veel geld kosten, overleg met or'

De in het pensioenakkoord afgesproken vaste pensioenpremie voor alle leeftijden kan werkgevers veel geld gaan kosten. De kostenpost zal groter zijn...

Shutterstock

'Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen'

De Eerste Kamer is dinsdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor...

SER / Ministerie SZW

Pensioenakkoord: de plannen en de reacties

Als de leden van FNV en CNV volgende week instemmen met het pensioenakkoord, dan kan de regeling voor de minder snel stijgende AOW-leeftijd mogelijk...

Pixabay

Werken na de AOW

Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de...

Pixabay

Werkgevers: 'AOW bij 66 jaar voor zware beroepen'

Mensen met zware beroepen moeten AOW krijgen op 66-jarige leeftijd. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland aan de...

Pixabay

Uitsluiting transitievergoeding AOW-gerechtigden

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beu00ebindigd na zijn AOW-gerechtigde leeftijd, heeft op grond van de wet geen recht op een...

Op je knieën naar de AOW-leeftijd

Op je knieën naar de AOW-leeftijd

De hogere AOW-leeftijd is de FNV een doorn in het oog. u2018We willen zekerheid voor mensen die op hun knieu00ebn naar hun AOW-leeftijd kruipenu2019,...

Akkoord vroegpensioenregeling voor brandweerlieden

Akkoord vroegpensioenregeling voor brandweerlieden

Na twee jaar moeizaam overleg hebben vakbonden voor brandweerpersoneel een akkoord bereikt over een vroegpensioenregeling. Een volgens de FNV...

(Foto: Pixabay)

Pleidooi voor grondige aanpassing AOW

Het opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en voor mensen die zwaar werk doen. Dat zegt de FNV,...