Jurisprudentie

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Een werknemer begaat twee keer dezelfde fout en loopt ernstig letsel op. Heeft hij roekeloos gehandeld of heeft de werkgever zijn zorgplicht...

Pixabay

Verboden onderscheid op grond van geslacht

Een werkgever besluit de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet te verlengen. De werkneemster vermoedde echter op grond van een WhatsApp...

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Een OV-bedrijf wil dat zijn controleurs een professionele en neutrale uitstraling hebben en verbiedt daarom zichtbare tatoeages en piercings. Een...

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Een werknemer bij een productiebedrijf loopt letsel op als hij zijn werkplek snel wil verlaten. Die plek is moeilijk bereikbaar en de ruimte is...

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid met toestemming van het Uitvoeringsinstituut...

Shutterstock

De thuiswerkregeling en de or

Thuiswerken. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, heeft het kabinet...

Shutterstock

Werkgever gaf geen instructies over valbescherming

Een touringcarchauffeur is in december 2015 bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de touringcar. Hij werkt op grote hoogte zonder...

Shutterstock

Vragen over het ziekteverzuimbeleid

Mag de bedrijfsarts arbeidsongeschikte werknemers verplichten om zich door een aangewezen expert te laten onderzoeken? Wat zijn de gevolgen voor...

Pixabay

Einde contract zieke werknemer

Wanneer sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte, kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden in twee uitzonderingsgevallen. Eu00e9n van...

Pixabay

Discriminatie vanwege afkomst of leeftijd Marokkaanse sollicitant?

Een Marokkaanse man solliciteerde tweemaal met verschillende motivatiebrieven en een vergelijkbaar cv naar de functie van financieel medewerker,...