Verdieping

||

Op weg naar een goede RI&E

De Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de belangrijkste pijler van het arbobeleid. Maar uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie...

Overal te weinig personeel, wat kan de or doen?

Overal te weinig personeel, wat kan de or doen?

Negen van de tien Nederlandse bedrijven heeft last van personeelstekort. De ondernemingsraad kan hierin wel degelijk iets betekenen: als...

Shutterstock

Wat de or moet weten over thuiswerken

Heb je recht op thuiswerken? Mag de werkgever je dan controleren? Op hoeveel vergoeding heeft de thuiswerker recht? Hoe regel je als ondernemingsraad...

Shutterstock

Waarom is duurzame inzetbaarheid zo belangrijk?

Over duurzame inzetbaarheid wordt veel gepubliceerd. Maar waarom is die aandacht nodig? Omdat het werk voortdurend verandert. Hoe moeten organisaties...

Schrikbarend meer verzuimdagen, vooral bij jongeren

Schrikbarend meer verzuimdagen, vooral bij jongeren

Ja, het percentage ziekteverzuim neemt af. Maar het aantal dagen verzuim neemt 'schrikbarend' toe. Dat meldt de Arbo Unie. De arbodienst zegt ook hoe...

Shutterstock

Voldoet jullie preventiemedewerker? Aandachtspunten voor de or

De wettelijk voorgeschreven preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij zijn arbotaken. Maar de voorwaarden waaronder een preventiemedewerker...

Handreiking seksueel grensoverschrijdend gedrag: geen rol voor or, bonden en toezicht

Handreiking seksueel grensoverschrijdend gedrag: geen rol voor or,...

Het schandaal rondom The Voice of Holland ligt nog vers in het geheugen. Het leidde tot een grote maatschappelijke discussie. En dat bracht de...

Pixabay

Wat de or moet weten over terugkeren naar de zaak

Steeds meer werkgevers willen hun mensen op de zaak zien. Met zachte of harde dwang zet ongeveer de helft van de werkgevers de thuiswerkers onder...

Inspraak en veerkracht is nodig voor personeelsbehoud

Inspraak en veerkracht is nodig voor personeelsbehoud

Zorgpersoneel ontbreekt het vaak aan veerkacht en zeggenschap over het eigen vak. Een actieplan moet daar verandering in brengen. De ondernemingsraad...

Behandelen klachten over geweld en intimidatie op het werk moet beter

Behandelen klachten over geweld en intimidatie op het werk moet beter

#MeToo en Black Lives Matter zetten wereldwijd seksuele intimidatie en discriminatie op het werk op de agenda. Ook in Nederland werden we weer...