Is medezeggenschap nieuw in de organisatie?

Is medezeggenschap nieuw in de organisatie?

Hoe mogen de uren voor or-werk worden vergoed? Met deze vraag wendde de bestuurder van een thuiszorgorganisatie zich tot de Bedrijfscommissie. Op dat...

Or moet wel degelijk instemmen met keuze arbodienst

Or moet wel degelijk instemmen met keuze arbodienst

Een veilige en gezonde werkomgeving is voor elke organisatie essentieel. Dit zal geen enkele or of bestuurder ontkennen. Toch blijkt de praktijk...

Pixabay

Medezeggenschap doe je samen

Een or klaagt dat zijn bestuurder niet voldoet aan verzoeken om informatie, e-mails niet beantwoordt en afspraken schendt. Daardoor worden er geen...

bestuurder moet met or aan de slag

Een organisatieadviesbureau met 70 medewerkers is bezig met een reorganisatie. Eu00e9n van de medewerkers ziet haar baan verdwijnen en wil via de...

Trends en ontwikkelingen bij de bedrijfscommissies

Deze keer beschrijven we geen concrete zaak, maar geven we wat achtergrondinformatie en laten we trends en ontwikkelingen zien over het werk van de...

Bemiddelen kan, ook zonder conflict

Soms zijn ondernemingsraad en bestuurder het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar durft de or geen advies te geven of in te stemmen omdat hij de...

De uitzondering bevestigt de regel

De economische crisis heeft flinke impact op een bedrijf uit de industriesector. Na vijf magere jaren heeft de bestuurder goed nieuws voor de...

Scholing om bijzondere rol or-lid

De Scholingskamer van de bedrijfscommissies is gevraagd te bemiddelen bij een verschil van mening over een opleiding voor u00e9u00e9n van de...

De meerwaarde van medezeggenschap: meepraten is nog geen meebeslissen

Een werkneemster bij een groot bedrijf op het gebied van HRM wordt geconfronteerd met een reorganisatie. Haar functie komt te vervallen. Op dat...

Werken in de schoolvakanties, kan dat wel ?

Een mbo-school vraagt de ondernemingsraad om in te stemmen met het aanpassen van de vakantieregeling. Een deel van de achterban ziet het nut er niet...