Overzicht

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

De WOR gaat ervan uit dat or-werk óók werk is en je dit in principe doet binnen de normale werktijden. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als je in...

Shutterstock

Moet de or instemmen met een verzuiminterventieplan?

Een bedrijf wil een verzuiminterventieplan vaststellen, dat onder meer bepalingen bevat op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim...

Andere werktijden

Andere werktijden

Binnen je organisatie zal het ongetwijfeld voorkomen dat arbeidstijden van verschillende werknemers moeten worden aangepast. Arbeidstijden zijn de...

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

Hoe kunnen we beter participeren op een instemmingsaanvraag?

Hoe kunnen we beter participeren op een instemmingsaanvraag?

Met enige regelmaat horen we van ondernemingsraden dat ze achter de feiten aanlopen. Ze willen eerder betrokken worden bij een traject en ook de...

Problemen door slechte communicatie or en bestuurder

Problemen door slechte communicatie or en bestuurder

Goede communicatie is misschien wel het belangrijkste voor een goede samenwerking tussen een or en zijn bestuurder. Intenties kunnen over en weer...

(Foto: Pixabay)

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk

In Nederland krijgen jaarlijks tienduizenden werknemers een arbeidsongeval of beroepsziekte. Wil jij ook weten wat jouw or/pvt kan doen om de...

Shutterstock

Moet de or instemmen met een verzuiminterventieplan?

Een bedrijf wil een verzuiminterventieplan vaststellen, dat onder meer bepalingen bevat op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim...

'We willen praten over de (verre) toekomst'

'We willen praten over de (verre) toekomst'

u2018Onze ondernemingsraad ziet allerlei ontwikkelingen voor de lange termijn waar we als organisatie iets mee moeten. Zoals de reductie van onze...

"We willen graag een or"

"We willen graag een or"

Regelmatig krijgen we vragen van medewerkers die melden dat er in hun organisatie geen ondernemingsraad is. Ze willen weten hoe ze dat wel voor...