Verdieping

Instemmingsrecht en het concern

Instemmingsrecht en het concern

De ondernemer neemt altijd zelf adviesplichtige besluiten (volgens artikel 25 Wor) en maakt daarbij een autonome afweging van belangen. Dat is de...

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Sinds 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Ook allerlei andere wet- en regelgeving zal hierdoor moeten worden aangepast. Wanneer...

De organisatie van een andere kant leren kennen

De organisatie van een andere kant leren kennen

Gemeente Noordwijk is een relatief nieuwe organisatie. Want in 2019 fuseerde de oude gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout. Het jaar...

Hoe 'anders' onderhandelt de or over de arbeidsvoorwaarden?

Hoe 'anders' onderhandelt de or over de arbeidsvoorwaarden?

Artikel 27 Wor geeft in lid 3 een duidelijke scheidslijn weer: de vorming van primaire arbeidsvoorwaarden is voorbehouden aan vakbonden. De praktijk...

Or COA pikt bedreigen van personeel niet langer

Or COA pikt bedreigen van personeel niet langer

Bijna driekwart van de medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) hebben in 2022 last gehad van ongewenst gedrag door bewoners....

'Ik gun elke or dat ze hiermee bezig zijn'

'Ik gun elke or dat ze hiermee bezig zijn'

Het onderwerp diversiteit en inclusie (D&I) ontbreekt nog te vaak op de or-agenda. Dat blijkt uit een survey van de Nederlandse Vereniging voor...

Shutterstock

De or-skills van de toekomst: gedurfd onafhankelijk

Welke competenties heb je als lid van de ondernemingsraad nodig in de moderne, complexe medezeggenschap? Lef, tikje brutaal, of waarde-gedreven? Dit...

Shutterstock

Omgaan met geheimhouding: 10 tips voor de or

Geheimhouding kan een rol spelen bij onderwerpen die op het bordje van de ondernemingsraad liggen. Soms is het begrijpelijk en redelijk; maar soms...

Vergaderen is topsport

Vergaderen is topsport

Volgens mij kan je een vergadering verdelen in 3 elementen. De voorbereiding oftewel de warming up, de vergadering zelf oftewel de wedstrijd en als...

'Georganiseerde tegenmacht is broodnodig'

'Georganiseerde tegenmacht is broodnodig'

Werkgevers die medezeggenschap frustreren, verdienen sancties. Tijd dat hierop gehandhaafd wordt. Tegenmacht dient immers ook het goed functioneren...