OR en financieel management

OR en financieel management

Rob Latten en Jako van Slooten schreven een geweldig boek waarmee de OR inzicht krijgt in de financiële processen in de organisatie. Met dit boek is...

WOR, tekst en commentaar 2023

WOR, tekst en commentaar 2023

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2023 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen...

OR jaarboek 2023

OR jaarboek 2023

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een...

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek ‘OR en klimaattransitie’ behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor...

Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek...

Ondernemingsraad en (corona)recessie

Ondernemingsraad en (corona)recessie

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad...

De ondernemingsraad van de toekomst

De ondernemingsraad van de toekomst

De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet inu00a0het glas van de toekomst kijken, maar ook...

OR brievenboek, wet en werk

OR brievenboek, wet en werk

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder,u00a0de achterban, de andere or-leden, de...