Boeken

De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap bevat een selectie uit de artikelen die Gianni van den Hurk sinds 2005 schreef voor het tijdschrift OR Magazine en...

OR en financieel management

OR en financieel management

Rob Latten en Jako van Slooten schreven een geweldig boek waarmee de OR inzicht krijgt in de financiële processen in de organisatie. Met dit boek is...

WOR, tekst en commentaar 2023

WOR, tekst en commentaar 2023

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2023 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen...

OR jaarboek 2023

OR jaarboek 2023

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een...

Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2023

Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2023

Het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere...

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en...

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek 'OR en klimaattransitie' behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor...

Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek...

Ondernemingsraad en (corona)recessie

Ondernemingsraad en (corona)recessie

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad...

WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN...

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit...