Andere werktijden

Andere werktijden

Binnen je organisatie zal het ongetwijfeld voorkomen dat arbeidstijden van verschillende werknemers moeten worden aangepast. Arbeidstijden zijn de...

Nieuw arbo-contract

Nieuw arbo-contract

Wij hebben sinds een aantal jaren een contract met een arbodienst. Moet de jaarlijks (stilzwijgende) verlenging van het ongewijzigde contract met de...

Ziekmelden per webcam, mag dat?

Ziekmelden per webcam, mag dat?

Een van onze managers wil dat zijn mensen zich voortaan ziekmelden per videoconferentie, bij voorkeur in Teams. Mag een werkgever dat verplicht...

Zzp’ers beoordelen

Zzp’ers beoordelen

Onze organisatie wil een beoordelingssysteem opzetten voor zzp'ers. Heeft de or ook instemmingsrecht bij het maken van zo'n een beoordelingssysteem?