Vragenservice

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Onze bestuurder heeft extra assessments georganiseerd op een afdeling om te beoordelen of medewerkers op de juiste plek binnen onze organisatie...

Or, weet jij je rol te pakken bij duurzame inzetbaarheid?

Or, weet jij je rol te pakken bij duurzame inzetbaarheid?

Hoe blijf je energiek aan het werk met een jong gezin en slapeloze nachten? Hoe combineer je werk met mantelzorg voor een hulpbehoevend familielid?...

Vakantie aan banden

Vakantie aan banden

De bestuurder wil regels afspreken over het opnemen van vakantie. Ook het meenemen van vakantiedagen naar het volgende jaar wil hij reguleren. Heeft...

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Mag een moederbedrijf buiten Europa aan een dochterbedrijf in Nederland veiligheidsregels opleggen over onder andere het internetgebruik en...

Instemming op onderdelen, kan dat?

Instemming op onderdelen, kan dat?

Mag een werkgever over een aangepaste regeling alleen instemming vragen voor de gewijzigde onderdelen, bijvoorbeeld een aangepaste paragraaf? Of moet...

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

'Als or weten we dat er op het gebied van pensioenen heel wat gaat veranderen, maar hebben geen idee wat precies. Hoe belangrijk is dit eigenlijk?...

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Wij hebben als ondernemingsraad een paar jaar geleden, bij de instemming over een nieuw beloningssysteem, een afspraak gemaakt over een minimale...

Verplichte vrije dagen toewijzen

Verplichte vrije dagen toewijzen

Hoeveel verplichte vrije dagen mag een werkgever toewijzen aan het personeel? Geldt dit ook voor de parttimers of moet dit na rato worden gedaan?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

Directie creëert nieuwe functie, heeft OR instemmingsrecht?

De directie wil een nieuwe functie creëren, met bijpassende salarisschaal en bonus. Hebben wij als ondernemingsraad hierop instemmingsrecht?