Vrijheid bij kiezen or-leden

Vrijheid bij kiezen or-leden

In ons bedrijf hanteren wij het kiesgroepenstelsel. De or wil dat iedereen op alle kandidaten kan stemmen, dus ook op kandidaten buiten de eigen...

Elektrische auto opladen

Elektrische auto opladen

We hebben een nieuw autolease-reglement opgesteld. Hierin is ook de vergoeding opgenomen van de kWh-prijs als een medewerker zijn of haar leaseauto...