Vragenservice

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt...

Onderdeelcommissie kiezen?

Onderdeelcommissie kiezen?

Bij ons is wat onduidelijkheid ontstaan over de vraag of we verkiezingen moeten organiseren voor een Onderdeelcommissie (OC). Is dit nu wel of niet...

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Onze bestuurder wil een kleine beleidswijziging doorvoeren. Wij willen toch een adviesaanvraag hierover, omdat deze 'kleine beleidswijziging' onrust...

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

(Foto: Pixabay)

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Wat te doen als zich te weinig kandidaten aanmelden voor de verkiezing van de ondernemingsraad?

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Instemming onder voorwaarde, mag bestuurder afwijken?

Wij hebben als ondernemingsraad een paar jaar geleden, bij de instemming over een nieuw beloningssysteem, een afspraak gemaakt over een minimale...

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Onze organisatie wil over enkele maanden alleen nog maar elektrische leaseauto's aanschaffen. Is deze wijziging instemmingsplichtig of adviesplichtig?

Verplichte vrije dagen toewijzen

Verplichte vrije dagen toewijzen

Hoeveel verplichte vrije dagen mag een werkgever toewijzen aan het personeel? Geldt dit ook voor de parttimers of moet dit na rato worden gedaan?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Vakantiegeld eerder uitbetalen?

Mijn werkgever wil het tijdstip van uitbetalen van het vakantiegeld voortaan een maand naar voren halen. Mag dit?