Veel meer pensioen in 2023

Veel meer pensioen in 2023

Veel pensioenfondsen verhogen de pensioenen dit jaar. Waaronder het ABP, het bouwfonds bpf en het pensioenfonds voor zorg en welzijn. Eind januari...

‘Regeling vroegpensioen verlengen’

‘Regeling vroegpensioen verlengen’

Bijna de helft van de van de werkende 45-plussers verwacht niet dat ze hun huidige beroep kunnen volhouden tot ze AOW krijgen. Omgerekend gaat dit om...

In 2028 3 maanden later AOW

In 2028 3 maanden later AOW

Iedereen die is geboren in 1961 of later moet 3 maanden langer wachten op zijn of haar AOW. De leeftijd waarop deze mensen de ouderdomsuitkering...

Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Minister Schouten heeft invoering van de Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen, uitgesteld tot 1 juli...

Loongolf zwelt aan

Loongolf zwelt aan

De lonen gaan bijna overal verder omhoog. Tot nu toe is het jaargemiddelde nog vrij gematigd: 3,4 procent, zowel bij het CBS als bij de AWVN. Maar...