Jurisprudentie

Arend van Dam

Intrinsiek gemotiveerd

Henrike Klijn heeft er bijna twee termijnen op zitten als or-lid bij de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. In mei zwaait ze af als...

Werkgever is aansprakelijk voor long covid

Werkgever is aansprakelijk voor long covid

Een werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van een covid-19 besmetting. De...

Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks or-lidmaatschap

Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks or-lidmaatschap

Een ontbindingsverzoek kan de kantonrechter alleen toewijzen wanneer er geen opzegverbod geldt. Bijvoorbeeld door het or-lidmaatschap. Maar dat...

Instelling GOR bevorderlijk voor goede toepassing WOR

Instelling GOR bevorderlijk voor goede toepassing WOR

De ondernemingsraad van VWS, een onderneming die tot een groep behoort, heeft bij VWS een verzoek ingediend om toe te treden tot de...

Rekening deskundige valt tussen wal en schip

Rekening deskundige valt tussen wal en schip

De ondernemingsraad schakelt een deskundige bij een adviesaanvraag over een overname. De deskundige blijft onbetaald, en de ondernemingsraad is...

Pixabay

Besluit gemeente valt onder primaat van de politiek

De ondernemingsraad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een geschil met de gemeente over een besluit tot wijziging van de structuur van de top...

Oproep: hou het primaat van de politiek beperkt!

Beperk de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder dan strikt noodzakelijk is door het primaat van de politiek. Die oproep doen leden...

Wat kan de or met een initiatiefvoorstel?

Wat kan de or met een initiatiefvoorstel?

Een van de grootste voordelen van het initiatiefrecht is: een ondernemingsraad hoeft niet te wachten tot de bestuurder een onderwerp bij hem op het...

Shutterstock

Tijd voor de or om de balans op te maken

Na maanden (gedeeltelijk) stilstaan en thuiswerken, wordt er weer rustig opgestart. Op kantoren gaat het licht aan, kinderen gaan weer naar school en...

Shutterstock

Het recht op scholing

De start van 2020 biedt ook voor de ondernemingsraad een mooie gelegenheid voor goede voornemens. Nascholing zal uiteraard op dit lijstje voorkomen....