Nieuws

ANP

Langer vangnet voor oudere werkloze

Het kabinet stelt voor om Wet inkomensvoorziening oudere werklozen IOW met 4 jaar te verlengen. Als de Tweede en Eerste Kamer hierin meegaan, kunnen...

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

Ondernemingsraden: hogere energiebelasting kost duizenden banen

De ondernemingsraden van 26 industriebedrijven hebben het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de risico's van een verhoging...

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor flexcontracten

Meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Met dat doel presenteerde het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV een...

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Europa stelt vernieuwde richtlijn platformwerk op

Een vernieuwde richtlijn voor omgaan met platformwerk binnen Europa moet de platformen en de werkenden meer duidelijkheid geven over hun status:...

Concurrentiebeding? Aanpassen of afschaffen

Concurrentiebeding? Aanpassen of afschaffen

Veel werkgevers nemen standaard een concurrentiebeding op in hun arbeidsovereenkomsten. Dat gebruik is oneigenlijk, vindt het CNV. De politiek moet...

Contouren nieuwe arbeidsmarkt worden zichtbaar

Contouren nieuwe arbeidsmarkt worden zichtbaar

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de...

Loonkloof sneller dicht door meer transparantie over beloning

Loonkloof sneller dicht door meer transparantie over beloning

De Europese Commissie (EC) wil de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen sneller, en verder terugdringen. Daarom heeft de EC een wetsvoorstel...

Energiesubsidie bedrijven opent, maar onder voorbehoud

Energiesubsidie bedrijven opent, maar onder voorbehoud

Ondernemers met hoge energiekosten kunnen vanaf 21 maart een tegemoetkoming aanvragen. Het gaat om de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het loket...

Discriminatievrij werven en selecteren stap dichterbij

Discriminatievrij werven en selecteren stap dichterbij

Gelijke kansen voor iedereen bij werving en selectie is een van de uitgangspunten die horen bij een bedrijf dat diversiteit en inclusie serieus...

Kabinet gaat flexwerk met spoed aanpakken

Kabinet gaat flexwerk met spoed aanpakken

Na 3 tijdelijke contracten pas na vijf jaar weer een nieuw tijdelijk contract. Oproepcontracten vervangen door een 'basiscontract' met minimum uren...