Artikelen

Pixabay

Een or klaagt dat zijn bestuurder niet voldoet aan verzoeken om informatie, e-mails niet beantwoordt en afspraken schendt. Daardoor worden er geen...

Een organisatieadviesbureau met 70 medewerkers is bezig met een reorganisatie. Eu00e9n van de medewerkers ziet haar baan verdwijnen en wil via de...

Soms zijn ondernemingsraad en bestuurder het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar durft de or geen advies te geven of in te stemmen omdat hij de...

De economische crisis heeft flinke impact op een bedrijf uit de industriesector. Na vijf magere jaren heeft de bestuurder goed nieuws voor de...

De Scholingskamer van de bedrijfscommissies is gevraagd te bemiddelen bij een verschil van mening over een opleiding voor u00e9u00e9n van de...