Haal meer uit het artikel 24-overleg

Artikel 24 verplicht ondernemingsraad en bestuurder een gesprek te voeren over de grote lijnen.u00a0Voor veel ondernemingsraden en pvtu2019s is echter niet duidelijk hoe zij handen en voeten kunnen geven aan dit wetsartikel.