RI&E: Zo krijg je zicht op risico's

RI&E: Zo krijg je zicht op risico's

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij gezond en veilig werken in de organisatie. Zo kan de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie niet worden vastgesteld zonder instemming van de or. Tijd om stil te staan bij dit belangrijke instrument.

RI&E: Zo krijg je zicht op risico's

Veel bedrijven hebben nog steeds geen RI&E. Of geen goede. Of een onvolledige. Of een waarvan de actualiteit te wensen overlaat. Is er wel een RI&E, dan verzuimen veel ondernemingen hieraan ook een plan van aanpak te koppelen.

RI&E

Op deze manier blijven noodzakelijke maatregelen achterwege om werknemers veilig en gezond te laten werken. Hoe komt het toch dat er bedrijven zijn die nog altijd geen RI&E hebben? Soms is dat uit gemakzucht, soms uit onwil. Maar heel vaak ligt het aan iets anders. Het blijkt in sommige gevallen gewoon niet eenvoudig te zijn om de risico’s op en rond het werk waar te nemen. Met als resultaat: een onbewust onvolledige risico-inventarisatie.

Verkeerde afwegingen

Is er sprake van een gebrek aan kennis bij werkgevers over de risico’s in hun organisatie, dan kan het zomaar gebeuren dat zij verkeerde afwegingen maken. Soms speelt bij die verkeerde afwegingen simpelweg een gebrek aan kennis over de RI&E mee. Dat kennisgebrek zorgt ervoor dat met name werkgevers in het midden- en kleinbedrijf soms verzuimen om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Of om ‘m actueel te houden.

Zit het wel goed met jouw kennis over de RI&E? KLIK HIER en doe het RI&E-testje.
> Lees meer over de RI&E, DOWNLOAD HIER de gratis whitepaper.

Vergroot de invloed van de or op veilig en gezond werken met een actieve inbreng in de RI&E. Je leert er meer over tijdens de OR informatie Workshopdag op 11 mei 2017. Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Eerder verschenen