Hoge Raad: or heeft adviesrecht bij doorstart bedrijf

De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat het adviesrecht van de ondernemingsraad ook geldt in faillissementssituaties. Daarmee heeft de Hoge Raad een eerdere beschikking van de Ondernemingskamer vernietigd. Vakbonden FNV en CNV spreken van een u2018historische uitspraaku2019.
Delen: