105 maal contact met Adviespunt Klokkenluiders

Begin oktober 2012 werd het Adviespunt Klokkenluiders in het leven geroepen. In de eerste drie maanden van het bestaan, namen 105 personen contact op met het adviespunt.
Delen: