COR Amsterdam stapt naar kantonrechter

De Centrale Ondernemingsraad is naar de kantonrechter gestapt, omdat de gemeente MRI-toelages van medewerkers wil herijken, zonder dat hierover contact is geweest met vakbonden of de COR.