CNV: introductie ‘Commissie bij Doorstart’

Een doorstart na een faillissement hoort een transparant proces te zijn waarin alle belangen zijn meegewogen. Dat is op dit moment niet zo. Bij een doorstart is vaak onduidelijk hoe met de belangen van werknemers, verhuurders en handelscrediteuren rekening wordt gehouden. Volgens het CNV moet dat anders.