OR en faillissement

Omdat er nog veel onbekendheid is over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden, heeft de SER een stroomschema gepubliceerd dat duidelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement.