Voorbereiden OR-vergadering

Het is de taak van het Dagelijks Bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Deze voorbereiding bestaat uit drie onderdelen.