Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet aangenomen. De wijziging moet de arbodienstverlening verbeteren. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker en wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts versterkt.