Overzicht wijzigingen Arbowet per 1 juli

De door de Eerste Kamer aangenomen wijzigingen in de Arbowet zijn per 1 juli 2017 van kracht. De nieuwe maatregelen in de Arbowet op een rij.