Klokkenluidersregeling vaak niet op orde, meer actie or gewenst

Bijna de helft van de bedrijven en instellingen voldoet niet aan alle wettelijke verplichtingen van de interne klokkenluidersregeling. Ondernemingsraden moeten zich proactiever opstellen op het gebied van integriteit. De or is niet altijd goed op de hoogte van de eigen betrokkenheid bij integriteitsvoorzieningen.