Privacywet: een functionaris gegevensbescherming aanstellen

Volgens de aanstaande Europese privacywet (AVG) zijn bepaalde organisaties verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze persoon houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet. Voor organisaties die niet onder de plicht vallen, kan het ook raadzaam zijn een FG aan het werk te zetten.