Hoe de or zich kan voorbereiden op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De ondernemingsraad wordt in de AVG niet genoemd, maar de or kan wel degelijk een belangrijke positie bekleden bij de introductie en naleving van de AVG.