Zorg voor een werkbaar privacyreglement

Een privacyreglement kan tu00e9 sober zijn, maar ook doorslaan naar iets onwerkbaars. De ondernemingsraad is de waakhond die controleert hoe gegevensbescherming in de praktijk uitpakt.