Verhuizing: politieke primaat van toepassing?

Een besluit tot opzegging van huurovereenkomsten valt onder het primaat van de politiek. De ondernemingsraad heeft in dit geval geen adviesrecht, zo blijkt uit rechtspraak rond verhuisplannen van de IND.