Instemmingsrecht bij aanpassing van privacybeleid

Het instemmingsrecht zal bij het implementatieproces van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij organisaties in veel gevallen van toepassing zijn.