Twee ziekenhuizen overtreden privacywet

Uit een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op verplichtingen van de privacywetgeving (AVG) bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars is gebleken dat twee ziekenhuizen nog geen functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangemeld bij de AP.