Rechter toetst besluit ondernemer marginaal

De rechter toetst het besluit van een ondernemer slechts marginaal aan de hand van de bezwaren in het advies van de ondernemingsraad.