Mariniers, politiek en medezeggenschap?

De Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) van het Korps Mariniers heeft het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie advies gevraagd over het voornemen tot verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Het besluit tot verhuizing heeft gevolgen voor circa 4.500 defensiemedewerkers. De partijen verschillen van mening over de vraag of de behoeftestelling en de outputspecificatie voor de nieuw te realiseren kazerne in Vlissingen adviesplichtig is.