Slagen met je communicatiebeleid: tips voor de or

Ondernemingsraden vinden communicatie soms lastig. Bij de ene or speelt een gebrekkige communicatie met de achterban, bij de andere verloopt de communicatie met de bestuurder moeizaam. Met enkele hulpmiddelen kan de or de communicatie goed structureren.
Delen:
Pixabay