Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020

Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2020 in werking treden. Van Ambtenaren en hun nieuwe rechtspositie tot de medezeggenschap van cliu00ebnten in Zorginstellingen.