Or-jaarverslag: is dit een openbaar document?

Is het jaarverslag van de ondernemingsraad een openbaar document dat ook buiten de organisatie gedeeld mag worden?