Or-jaarverslag: is dit een openbaar document?

Or-jaarverslag: is dit een openbaar document?

Is het jaarverslag van de ondernemingsraad een openbaar document dat ook buiten de organisatie gedeeld mag worden?

Or-jaarverslag: is dit een openbaar document?

Als het or-jaarverslag bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, kan je het niet zonder meer met mensen buiten de organisatie delen.

Zelf inschatten

De ondernemingsraad moet zelf inschatten of het wel of geen kwaad kan om het or-jaarverslag te delen, en met welk doel. Bij twijfel is het raadzaam om aan de bestuurder dan wel de ondernemer te vragen of die er bezwaar tegen heeft.

Wat zegt de wet?

Conform artikel 14-h van de WOR moet de or het jaarverslag bekend maken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen.

Bovenstaande vraag is beantwoord via de gratis vragenservice van ORnet, mede mogelijk gemaakt door het CAOP. Heb je ook een vraag? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: