Is de adviesaanvraag een verrassing? Ken het belang van art. 24 WOR

Wil een ondernemingsraad goed gebruik maken van zijn adviesbevoegdheid en u00e9cht invloed uitoefenen op de besluitvorming? Dan is het van belang dat de or weet wat er speelt en op tijd weet welke besluiten in voorbereiding zijn. Een adviesaanvraag zou eigenlijk nooit een verrassing moeten zijn voor de or.
Delen:
Pixabay