Wat kan de or met een initiatiefvoorstel?

Een van de grootste voordelen van het initiatiefrecht is: een ondernemingsraad hoeft niet te wachten tot de bestuurder een onderwerp bij hem op het bordje legt. Met het indienen van een initiatiefvoorstel plaatst de ondernemingsraad een onderwerp op de agenda van het overleg. Door boven dit voorstel u2018initiatiefvoorstelu2019 te zetten, krijgt het automatisch extra aandacht.