Medezeggenschap en de WOR bij de overheid, hoe zit dat?

Sinds 1995 geldt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook voor de overheidssectoren. Sindsdien is de WOR de raamwetgeving voor alle ondernemingsraden in Nederland. Alleen voor defensie en onderwijs bestaan aparte medezeggenschapsregelingen.