De or kan meer zijn dan een passieve politieagent

Ondernemingsraden houden zich vooral bezig met het beoordelen van plannen van de directie. Daarvoor hebben ze immers advies- en instemmingsrecht van de WOR. Maar hiermee lopen ze vaak achter de feiten aan. Jan de Jonge, partner van Nieuw Organiseren laat in 2 artikelen zien dat de or meer kan doen dan alleen plannen beoordelen die op hem afkomen. Dit is het eerste artikel.