Ondernemingsraad en klimaattransitie

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek 'OR en klimaattransitie' behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor klimaatbeleid in de bedrijven en instellingen. Wat is de rol en aanpak van overheden, instanties en organisaties? Welke gereedschappen uit de WOR en de praktijk van medezeggenschap zijn voorhanden?

In het boek ‘OR en klimaattransitie’ komen de verschillende onderwerpen rond de energie- en klimaattransitie aan bod. Dan gaat het om de ontwikkelingen in het klimaat, achtergronden, oorzaken, bevindingen van wetenschappers en de klimaatakkoorden. Verder behandelt het boek klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor klimaatbeleid in de bedrijven en instellingen. Vervolgens zien we de rol en aanpak van overheden, instanties en organisaties. Na de opvattingen van politieke partijen komen de gereedschappen uit de WOR en de praktijk van medezeggenschap aan de orde.

Compleet naslagwerk

Met dit boek heeft de ondernemingsraad een compleet naslagwerk om met dit belangrijke onderwerp aan de slag te kunnen gaan. Het kan gebruikt worden in het overleg in het bedrijf of de instelling. Ook directeur-bestuurders, managers, de arbo-coördinator, klimaatmanager, werknemers en andere belanghebbenden kunnen informatie uit dit boek gebruiken in de energie- en klimaattransitie waarvan we aan het begin staan. Er is een lange weg te gaan en elk bedrijf, instelling en huishouden krijgt met de klimaatmaatregelen te maken. 

Het boek laat vooral feiten zien maar ook verschillende meningen, belangen en actoren juist omdat er bij het onderwerp klimaat zoveel politieke- en economische spanning zit. Informatie daarover wordt op een rij gezet zonder partij te kiezen. Echter, de klimaatdoelen moeten wèl worden gehaald.

Meer informatie & bestellen

Auteur: Niko Manshanden

Niko Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot juli 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Onderzoek, schrijven, opleiden, advieswerk en workshops geven zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, sociale innovatie rond technologisering, functiewaardering en beloning. Hij werkt het zodanig uit dat het in arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, hanteerbaar is. Dat doet hij tegenwoordig via zijn bureau MZ-smart.