Or PostNL vangt bot bij OK

Postbezorgers moeten wél langer werken en zijn langer onderweg dan voorheen. Maar ze krijgen niet dezelfde rechten en voorzieningen als de 'ouderwetse' postbodes. De Ondernemingskamer wees de eis van de ondernemingsraad om gelijke behandeling af. Hoe kijkt de advocaat van de or, Loe Sprengers terug op deze zaak? Waar moet de or op letten om sterker te staan in soortgelijke kwesties?
Delen:

Het gaat om verschillende cao’s, was het oordeel. En daarom hoort de onderhandeling daarover thuis bij de vakbonden aan de cao-tafels en niet bij de or, is de bijbehorende redenering. Een tegenvaller voor de ondernemingsraad van PostNL. ‘Het gelijkheidsbeginsel was voor de or de essentie van deze zaak. Er zijn verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden voor de postbezorgers en die voor de postbodes’, constateert Sprengers.

Tegen de achtergrond van het dalend aantal poststukken is PostNL intussen genoodzaakt te bezuinigen. De functie van postbode wordt afgebouwd. ‘Maar intussen schuift de functie van de postbezorger wel op richting die van de postbode.’

Geen betaalde pauze

Onder de nieuwe directieplannen gaat de bezorger bijvoorbeeld van maximaal drie uur werken zonder betaalde plas- en koffiepauze, naar op sommige dagen vier tot vijf uur in grotere bezorggebieden. Sprengers: ‘Het bedrijf investeert in elektrische fietsen voor de bezorgers. Maar om die investering rendabel te maken moeten de bezorgers wel grotere gebieden bestrijken en langere afstanden afleggen. De functies kruipen qua werktijden voor bezorgen naar elkaar toe, dat maakt de postbezorger minder apart. En daarom leek het de or billijk dat zij ook dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, zoals bijvoorbeeld de betaalde pauze.’

Standaard-cao

Naast het gelijkheidsbeginsel, vertelt Sprengers, speelt het feit dat het hier twee verschillende cao’s draait een belangrijke rol in deze zaak. ‘De cao van de postbezorgers liep  af. Dat leek de or een uitgelezen moment om voorzieningen te treffen die de gevolgen van het voorgenomen besluit van de bedrijfsleiding opvangen. In ieder geval tot het moment dat er een nieuwe cao is. Maar de rechter oordeelt dus: het gaat hier om een standaard-cao en daar mag je niet van afwijken.’

Lees ook:

De or rest nu weinig anders dan de nieuwe cao afwachten. ‘De Ondernemingskamer gaat ervan uit’, zegt Sprengers, ‘dat die nieuwe cao er komt. En dat, als de arbeidsvoorwaarden daarin beter zijn, die met terugwerkende kracht gaan gelden. De verschillen tussen de beide cao’s wordt erkend. De rechter redeneert: het verschil was er al tussen beide cao’s, daarom heeft de or nu geen zaak. En daarom hoeft de bestuurder hierover geen afspraken te maken met de or.’

Naar de cao-onderhandelingstafel

Een van de zaken waar de or om vroeg was inzage in wat de inzet van PostNL is voor de nieuwe af te sluiten cao. De bestuurder heeft de or daarover alleen op hoofdlijnen geïnformeerd, waar de or de plannen liever in meer concreet uitgewerkte vorm had vernomen. Maar de rechter vond die informatie op hoofdlijnen voldoende.

Het argument dat er een standaard-cao geldt is hier dominant gebleken

Voor de or en zijn advocaat was de uitspraak van de rechter uiteraard teleurstellend. ‘Wij zien nog steeds redenen voor een meer gelijke behandeling, maar we constateren ook dat de rechter deze kwestie volledig naar de cao-onderhandelingstafel verwijst. De or wilde procederen om voor het belang van zijn achterban op te komen, en we zagen vooraf ook ruimte voor de rechter om in ons voordeel te beslissen. Het was het proberen waard. Maar die ruimte heeft de rechter niet genomen. Het argument dat er een standaard-cao geldt is hier dominant gebleken. Dit is overigens een van de eerste keren dat de Ondernemingskamer het standaard-karakter van een cao zo zwaar laat wegen. Nu is het afwachten wat er uit de cao-onderhandelingen komt,’ aldus Loe Sprengers.

OR wetgeving & actualiteitendag OR wetgeving & actualiteitendag op 24 maart 2022

Welke gevolgen heeft het nieuwe Pensioenakkoord? Wat heb je als or te zeggen over hybride werkvormen? Welke veranderingen komen eraan op het gebied van arbo en arbeidsvoorwaarden? Laat je in één dag bijpraten: de OR wetgeving & actualiteitendag op 24 maart 2022! Bekijk het complete programma.