Or PostNL vangt bot bij OK

Postbezorgers moeten wél langer werken en zijn langer onderweg dan voorheen. Maar ze krijgen niet dezelfde rechten en voorzieningen als de 'ouderwetse' postbodes. De Ondernemingskamer wees de eis van de ondernemingsraad om gelijke behandeling af. Hoe kijkt de advocaat van de or, Loe Sprengers terug op deze zaak? Waar moet de or op letten om sterker te staan in soortgelijke kwesties?